De notaris is een onafhankelijk en onpartijdig juridisch adviseur. Daarnaast heeft hij een geheimhoudingsplicht. De Raad Reinders Notariaat te Medemblik neemt dit alles zeer serieus.  Wij hebben onszelf onder toezicht laten stellen van een kwaliteitscontrolerende instantie. Ons kantoor wordt continue vakinhoudelijk, financieel en ethisch beoordeeld. Wij geloven dat dit belangrijk is voor een goede dienstverlening en dus voor u. Kwaliteit stellen wij voorop. Dit betekent dat wij een up-to-date notariële bibliotheek hebben en voorts voldoen aan alle permanente educatienormen.  Via een notarieel samenwerkingsverband (NHN Notarissen) is er vakinhoudelijk overleg met collega´s uit de regio.