Overdrachtsbelasting

Onze column uit het maart/april 2018 nummer van Youmedemblik kunt u nu ook online lezen op onze website.

Schenken

Onze column uit het januari/februari 2018 nummer van Youmedemblik kunt u nu ook online lezen op onze website.

Nieuwe huwelijksregels

Onze column uit het november/december 2017 nummer van Youmedemblik kunt u nu ook online lezen op onze website.

Nieuwe regels voor huwelijk

Onze column uit het september/oktober 2017 nummer van Youmedemblik kunt u nu ook online lezen op onze website.

Voogdij en bewind

Onze column uit het juli/augustus 2017 nummer van Youmedemblik kunt u nu ook online lezen op onze website.

Exit gemeenschap van goederen

Onze column uit het mei/juni 2017 nummer van Youmedemblik kunt u nu ook online lezen op onze website.

Geregistreerd partnerschap

Onze column uit het maart/april 2017 nummer van Youmedemblik kunt u nu ook online lezen op onze website.

Schenken

Onze column uit het januari/februari 2017 nummer van Youmedemblik kunt u nu ook online lezen op onze website.

Onverwachte schuld

Onze column uit het november/december 2016 nummer van Youmedemblik kunt u nu ook online lezen op onze website.

Hogere inschrijving

Onze column uit het september/oktober 2016 nummer van Youmedemblik kunt u nu ook online lezen op onze website.

Bescherming bij negatieve nalatenschap

Onze column uit het juli/augustus 2016 nummer van Youmedemblik kunt u nu ook online lezen op onze website.

Voogdij

Onze column uit het mei/juni 2016 nummer van Youmedemblik kunt u nu ook online lezen op onze website.

De Raad Reinders Notariaat bij RTL4 Woontips

Notaris Anne Geert de Raad vertelt in het RTL4 woonprogramma Woontips over de rol van de notaris bij het aankopen van een woning. Ook geeft hij advies over wat er met de gezamenlijke woning moet gebeuren als twee personen uit elkaar gaan. Je kunt het item hier terugkijken.

Executeur

Onze column uit het maart/april 2016 nummer van Youmedemblik kunt u nu ook online lezen op onze website.

Verklaring van erfrecht

Onze column uit het januari/februari 2016 nummer van Youmedemblik kunt u nu ook online lezen op onze website.

Openingstijden rondom de feestdagen

Het kantoor is rondom de feestdagen geopend.

Nog meer schenken

Onze column uit het november/december 2015 nummer van Youmedemblik kunt u nu ook online lezen op onze website.

Erven over de grens

Onze column uit het september/oktober 2015 nummer van Youmedemblik kunt u nu ook online lezen op onze website.

Geregistreerde verbintenis

Onze column uit het juli/augustus 2015 nummer van Youmedemblik kunt u nu ook online lezen op onze website.

Zuivere aanvaarding nalatenschap

Onze column uit het mei/juni 2015 nummer van Youmedemblik kunt u nu ook online lezen op onze website.

Grenscorrectie

Onze column uit het maart/april 2015 nummer van Youmedemblik kunt u nu ook online lezen op onze website.

Nieuw jaar nieuwe kansen

Onze column uit het januari/februari 2015 nummer van Youmedemblik kunt u nu ook online lezen op onze website.

Openingstijden rondom feestdagen

Het kantoor is rondom de feestdagen geopend. Het kantoor is op 2 januari 2015 de gehele dag gesloten.

Hypotheek

Onze column uit het november/december 2014 nummer van Youmedemblik kunt u nu ook online lezen op onze website.

Recht in Medemblik

Onze column uit het september/oktober 2014 nummer van Youmedemblik kunt u nu ook online lezen op onze website.

Elk jaar naar de notaris

Onze column uit het juli/augustus 2014 nummer van Youmedemblik kunt u nu ook online lezen op onze website.

5 jaar notaris Nee al 6

Onze column uit het mei/juni 2014 nummer van Youmedemblik kunt u nu ook online lezen op onze website.

Samenlevingsovereenkomst of geregistreerd partnerschap

Onze column uit het maart/april 2014 nummer van Youmedemblik kunt u nu ook online lezen op onze website.

Wetsvoorstellen en nog meer wetsvoorstellen

Onze column uit het januari/februari 2014 nummer van Youmedemblik kunt u nu ook online lezen op onze website.

Openingstijden rondom feestdagen

Ons kantoor is op 27 december 2013 de gehele dag gesloten. Op 30 december 2013 en 31 december 2013 is ons kantoor de gehele dag geopend.

Extra verhoogde vrijstelling schenkbelasting

Onze column uit het december 2013 nummer van Youmedemblik kunt u nu ook online lezen op onze website.

Help een Erfenis

Onze column uit het september/oktober 2013 nummer van Youmedemblik kunt u nu ook online lezen op onze website.

Huwelijkse Voorwaarden

Onze column uit het juli/augustus 2013 nummer van Youmedemblik kunt u nu ook online lezen op onze website.

Eigen Bijdrage AWBZ

Onze column uit het mei/juni 2013 nummer van Youmedemblik kunt u nu ook online lezen op onze website.

Nieuwe hypotheekregels

Onze column uit het maart/april 2013 nummer van Youmedemblik kunt u nu ook online lezen op onze website.

Geschikt ja/nee

Onze column uit het januari/februari 2013 nummer van Youmedemblik kunt u nu ook online lezen op onze website.

Openingstijden rondom feestdagen

Ons kantoor is op 24 december 2012 de gehele dag gesloten. Op 27 december 2012, 28 december 2012 en 31 december 2012 is ons kantoor de gehele dag geopend.

Iedereen een testament

Onze column uit het november/december 2012 nummer van Youmedemblik kunt u nu ook online lezen op onze website.

Hiep Hiep Hoera

Onze column uit het september/oktober 2012 nummer van Youmedemblik kunt u nu ook online lezen op onze website.

Oprichting Stichting Stal 135

Degenen die al eens een bezoekje hebben gebracht aan Stal 135 aan de Dorpsweg 135 te Twisk zullen het bevestigen. De initiatiefnemers Sandra en Yvo Berendsen zijn enthousiaste mensen die vanuit persoonlijke overtuiging zich volledig inzetten om hun 'stal' continu te voorzien van prachtige brocante. Samen met Maria Verduijn spannen zij zich in om zo veel mogelijk geld in te zamelen ten behoeve van KWF Kankerbestrijding . Zij doen dit door het inzamelen, maken en repareren van goederen. Deze worden vervolgens in de stal voor de verkoop aangeboden. Niet alleen het goede doel wordt hierdoor ondersteund, ook het dorpsleven in Twisk wordt door Stal 135 verrijkt.

Ze zijn al sinds 2010 actief, maar een juridische rechtsvorm hadden ze hun initiatief nog altijd niet gegeven. Dit betekende dat de geldstromen gewoon via een rekening van de initiatiefnemers liepen. Dit had allerlei ongewenste risico's en gevolgen. De afgelopen weken heeft De Raad Reinders Notariaat meerdere besprekingen gevoerd met Stal 135 en dit heeft erin geresulteerd dat op vrijdag 6 juli 2012 de akte van oprichting is getekend van Stichting Stal 135! Als blijk van betrokkenheid bij het initiatief heeft De Raad Reinders Notariaat haar diensten belangeloos verricht.

De volgende stap voor Stichting Stal 135 wordt het aanvragen van een ANBI-beschkking. Deze maakt de stichting een Algemeen Nut Beogende Instelling en dat heeft voor u als donateur van de stichting veel fiscale voordelen, zoals het creëren van een aftrekpost voor de inkomstenbelasting en een vrijstelling van schenkbelasting.

Lage drempel

Onze column uit het juli/augustus 2012 nummer van Youmedemblik kunt u nu ook online lezen op onze website.

Notaris en Social Media

Onze column uit het mei/juni 2012 nummer van Youmedemblik kunt u nu ook online lezen op onze website.

Vervroegd aflossen

Onze column uit het maart/april 2012 nummer van Youmedemblik kunt u nu ook online lezen op onze website.

Schenken aan goede doelen in 2011

Door de invoering van de nieuwe Successiewet op 1 januari 2010 en de recentelijk gepubliceerde belastingplannen voor het jaar 2011 is er het één en ander veranderd op het gebied van mogelijkheden om aan goede doelen te geven. Maatschappelijk verantwoord leven blijft echter een speerpunt voor de belastingdienst. De fiscale faciliteiten voor schenken blijven dan ook grotendeels onaangetast.

Geen schenkbelasting
In Nederland worden schenkingen in principe belast met schenkbelasting. Deze heffing vindt zijn grondslag in de Successiewet. Gelukkig bevat deze regeling tal van vrijstellingen en één hiervan is de schenking aan een zogenaamde Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De meeste goede doelen zijn als zodanig gekwalificeerd.


Geen erfbelasting
Niet alleen schenkingen worden belast, ook over verkrijgingen krachtens erfrecht wordt in principe fiscaal geheven. De heffing heet in dit geval erfbelasting, maar verschilt inhoudelijk niet van schenkbelasting. Beide heffingen worden beheerst door de Successiewet en hanteren dan ook dezelfde heffingpercentages. Ook de vrijstellingen komen voor een groot deel overeen. Dit betekent dat een ANBI over erfrechtelijke verkrijgingen geen erfbelasting hoeft te betalen.


Aftrek eenmalige giften
Een prachtige faciliteit is het voor de Inkomstenbelasting en Vennootschapsbelasting aftrekbaar zijn van eenmalige giften, mits deze giften minimaal 1% van het inkomen van de schenker betreffen. Is dit het geval, dan is de gift met een maximum van 10% van het inkomen van de schenker aftrekbaar. Deze faciliteit was ruimer en wordt per 1 januari 2011 beperkt tot schenkingen aan een ANBI.

Periodieke giften
Deze giften moeten worden overeengekomen in een notariële akte. In deze akte spreekt u met een ANBI af om gedurende een termijn van minimaal vijf jaar minimaal één keer per jaar een vastgesteld bedrag aan de ANBI te schenken. Tijdens de vijfjaarstermijn vervalt de verplichting om jaarlijks te schenken slechts bij overlijden. Deze constructie creëert bij u een jaarlijkse aftrek in de Inkomstenbelasting of Vennootschapsbelasting van het in dat jaar geschonken bedrag.

In het bovenstaande heeft u het gelezen, de wetgever faciliteert het schenken en het nalaten van vermogen aan goede doelen. Er zijn vrijstellingen voor schenk- en erfbelasting en voor de Inkomstenbelasting en Vennootschapsbelasting zijn aftrekposten geschapen.

Voor meer informatie over het onderwerp schenken kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Nacht van de notaris

Op 4 juli 2011 vanaf 20:00 uur houdt De Raad Reinders Notariaat in Het Wapen van Medemblik te Medemblik haar eerste ‘Nacht van de Notaris’. In een ongedwongen sfeer wordt een aantal notariële onderwerpen besproken, zoals de papieren schenking, het tweetrapstestament, het fiscaal partnerbegrip en de nieuwe successiewet. Wij nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. De toegang is gratis en dat geldt uiteraard ook voor het kopje koffie met iets lekkers.

Tot ziens op 4 juli 2011!

Anne Geert de Raad en Inkie Reinders