Onroerend goed

De notaris heeft een belangrijke functie ten aanzien van het onroerend goed.
Door het doen van diverse onderzoeken en het opstellen van een correcte akte van levering, zorgt de notaris er voor dat de eigendom van het onroerend goed rechtsgeldig wordt overgedragen aan de koper.
Indien de koper een hypotheek nodig heeft, zorgt de notaris -in overleg met de bank- voor het opstellen van de hypotheekakte.
De overdracht is pas rechtsgeldig als de akte van levering bij het Kadaster is ingeschreven.


Minstens zo belangrijk is het correct verzorgen van de geldstromen. De gehele koopsom moet vóór de overdracht door de notaris zijn ontvangen. Hij zorgt er na de overdracht voor dat een eventuele hypotheek van de verkoper wordt afgelost. Op die manier wordt er “vrij van hypotheek” overgedragen. De restant-opbrengst is (uiteraard) voor de verkoper.
De notaris zorgt pas voor de inlossing van de hypotheek en de uitbetaling van de restant-opbrengst, als bij het Kadaster is gebleken dat de overdracht rechtsgeldig is afgerond.

De notaris heeft op al deze punten een zorgplicht en houdt toezicht. Gegarandeerd!

Testamenten

Na ruim 50 jaren overleg is op 1 januari 2003 het “nieuwe” erfrecht ingevoerd. Het “nieuwe” erfrecht houdt onder andere een standaard langstlevende-regeling in. Hoewel dit een grote en positieve verandering is, is het vaak nog steeds van belang een langstlevende-testament op te maken om de bescherming van de langstlevende uit te breiden.
Ook belastingbesparing is een belangrijk argument voor het laten opmaken van langstlevende-testamenten.
En wat dacht u van:


- voogdij bij minderjarige kinderen
- bewind bij meerderjarige kinderen
- nalaten aan uw eigen kinderen en niet aan aangetrouwden
- het voorkomen dat een ex-echtgenoot inspraak heeft in uw erfenis of daarvan profiteert
- de kinderen van uw echtgenoot tot uw erfgenaam maken

Of u wilt iets nalaten aan een goede doel. Daar zijn sinds 1 januari 2008 nieuwe regels voor.
Kortom: over uw testament valt veel meer te vertellen dan u denkt. Laat u eens vrijblijvend voorlichten.

Samenlevingscontract

Als mensen gaan samenwonen, is het niet verplicht een samenlevingscontract te hebben. Voor gehuwden zijn diverse zaken standaard geregeld, maar voor samenwoners niet. Samenwoners moeten dus zelf allerlei maatregelen treffen. En verstandig is het altijd, zeker als er een eigen woning is.
U zult versteld staan van de zaken die een rol spelen. Een samenlevingscontract is wat dat betreft zeker geen standaardcontract.

Graag nemen we de voordelen van het contract met u door!

Huwelijkse voorwaarden

Als u ondernemer bent, is het verstandig de privé-risico's te beperken. U kunt uw echtgenoot beschermen door huwelijkse voorwaarden te maken. Dat kan zowel voor als tijdens het huwelijk.
Zo kunnen schuldeisers moeilijk aan het eigen vermogen van uw echtgenoot komen.

Het kan ook zijn dat u een moeizame echtscheiding - met veel ruzie over de verdeling - heeft meegemaakt. U zou het gevoel kunnen hebben van: "En dat nooit meer". Huwelijkse voorwaarden kunnen in een volgend huwelijk een oplossing zijn.

Misschien heeft u schroom het onderwerp huwelijkse voorwaarden ter sprake te brengen bij uw echtgenoot, omdat hij/zij dat "not done" vindt. Op ons kantoor kunnen we in alle rust en in alle vrijheid daarover praten. Huwelijkse voorwaarden zijn zeker niet vreemd.

Vermogensplanning

Het gemiddelde vermogen van de Nederlanders neemt al jaren toe. Dit wordt veroorzaakt door bijvoorbeeld de gestegen huizenprijzen, het gestegen inkomen en de emancipatie van de vrouw.

Veel mensen hebben de wens om het door hen opgebouwde vermogen fiscaal vriendelijk te laten overgaan op de volgende generatie. De Raad Reinders Notariaat wil u daarbij graag begeleiden. Uw inkomen en vermogen worden eerst door ons in kaart gebracht. Daarna zullen diverse mogelijkheden aan u worden uitgelegd en doorgerekend.

Ons uitgangspunt is steeds de door u gekozen regeling zo eenvoudig mogelijk moet zijn. Dan is zij goed te begrijpen en in de praktijk goed uit te voeren.

Voor aanvullende informatie kijkt u op de website van onze beroepsorganisatie: www.notaris.nl